Training Ahli K3

Run On May 2020

TEKNIK PENGENDALIAN BAHAYA DENGAN HIRAC & JSA – Pasti Jalan

TEKNIK PENGENDALIAN BAHAYA DENGAN HIRAC & JSA – Pasti Jalan

Training ini akan memberikan pemahaman dasar mengenai HIRAC & JSA sampai dengan praktik membuat program pengendaliannya